Prenosi

ISKANJE DELOVNIH MEST

ISKANJE OSEBJA

  • Splošni pogoji posredovanja zaposlitve Prenesi
  • Splošni pogoji zagotavljanja kadra Prenesi
  • Register izvajalcev v Avstriji Izpis iz kazenskega registra Prenesi
  • Mapa podjetij Prenesi
  • Potrdilo finančnega urada o davčni neoporečnosti Prenesi
  • DLZ AGH oprostitev odgovornosti Prenesi
  • Potrdilo avstrijskega zavoda za zdravstveno zavarovanje o davčni neoporečnosti Prenesi